Ronddraaien

Hoe moet dit nu ??? 


Indien men in groep de techniek van het ronddraaien gebruikt, gebeurt dit als volgt. 


De renner die op kop komt laat zich langs de windzijde afzakken. Dit gebeurt door de 1-2-3 regel toe te passen.  
  1. Je komt op kop doordat de persoon die voor je reed naar de windzijde is opgeschoven en zich nu laat afzakken. Jij blijft dezelfde constante snelheid houden als alle fietsers aan de niet-windzijde, dus het tempo niet opdrijven! 
  2. Je drijft (= langzaam opschuiven) naar links, nog steeds aan hetzelfde tempo als de renners die uit de wind zitten. 
  3. Je zakt af als je de meest uiterste positie in de wind hebt bereikt = snelheid minderen!  

De fietsers die uit de wind zitten, rijden met steeds dezelfde snelheid. Als men op deze manier ronddraait, zal men een hogere snelheid kunnen aanhouden doordat de personen die naar voor opschuiven uit de wind worden gehouden door de personen die zich in de wind laten afzakken. Als het goed draait, krijg je een opstelling zoals hierboven aangegeven. 


Bron: http://www.de7donkserakkers.be/index.php/tips-en-techniek/algemeen/35-ronddraaien

UA-30587922-1